اونقدر دیر شده که نمی دونم اصلا باید چی بنویسم.

خبرا اینه که پسری از 3 مهر میره مهدکودک منم از 25 شهریور رفتم سرکار و 3 آبان اومدم بیرون به علت بی اعتباری حرفای مدیران به مشتری

الانم دنبال کارم دلم می خواد برای خودم کاری راه اندازی کنم اگه کسی پیشنهادی داره بیاد بگه. مرسی

همسری کارشناسی قبول شد دانشگاه.

پسری به مهد و مربیاش عادت کرده

منم حسابی قاطی پاتیم ....