روز نوشت

دیشب رفتیم به اتفاق (سه نفری) عکس انداختم. آقاهه فکر کرد برای گواهینامه است 2 سری 6 تایی هم پسری انداخت. البته پسری سایز 6 در 4 انداخت و مامانش سایز 3 در 4 .

یه سر یه ساعته هم به مامامن همسری زدیم.

بعد هم اومدیم خونه.

امروز هم رفتم همایش بیمه عمر. وای که عجب چیز خوبیه این بیمه عمر. تازه الان رسیدم خونه و می خوام شام درست کنم.

فکرم حساب یدرگیره مسائله. نمی دونم چی پیش میاد....

/ 1 نظر / 4 بازدید
تاتا

خوبی عزیزم؟ بیشتر بنویس خوب درگیر چه مسئله ایه ذهنت؟